Je svět připraven nasytit 10 miliard lidí?

Předpokládá se, že do roku 2050 dosáhne světová populace 10 miliard. Ačkoli se tento rok může někomu zdát jako vzdálená budoucnost, tento populační růst je naléhavým problémem, který řeší mnoho lidí napříč odvětvími i hranicemi – od vládních agentur až po výrobní společnosti, jako je TYM, jejíž zemědělské stroje jsou nedílnou součástí procesu výroby potravin.

Rozsáhlá zpráva World Resources Institute (WRI) o vytváření udržitelné potravinové budoucnosti vyzývá výrobce i spotřebitele, aby zvážili, jak jejich chování ovlivní budoucí společnost. Podle výzkumu WRI bude muset svět překlenout propastný rozdíl 56 % mezi množstvím potravin, které je k dispozici dnes, a množstvím potravin potřebným do roku 2050. Dokážeme v příštích dvou desetiletích udržitelně nasytit o 2,2 miliardy hladových krků více? Jak nakrmit 10 miliard lidí, aniž bychom zabrali více půdy a zároveň snížili emise?

Shrnuli jsme hlavní poznatky ze zprávy, které se týkají zemědělství. Zde jsou opatření, která odborníci doporučují nyní, abychom zajistili udržení a zlepšení stavu orné půdy, a náš výběr traktorů TYM, které jsou pro tuto práci jako stvořené.

  • Snižte ztráty a plýtvání potravinami

Věděli jste, že přibližně 25 % všech potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu se nespotřebuje? Ke ztrátám a plýtvání dochází v celém řetězci dodávek potravin, ale ti, kteří se nacházejí na úrovni výroby, manipulace a skladování, mohou situaci ovlivnit. Pro snížení plýtvání potravinami mohou zemědělci měřit plýtvání a stanovit si cíle pro jeho snížení. Užitkové traktory, jako je TYM T754, s rychlostí pouhých 0,1 km/h jsou efektivní v aplikacích, které vyžadují intenzivní a náročnou práci s menším počtem přejezdů a ztrát.

  • Zlepšete hospodaření s půdou a vodou

Regenerace degradované půdy může pomoci čtvrtině světové orné půdy stát se udržitelnou půdou. Zemědělci mohou zvýšit výnosy plodin na degradovaných půdách zlepšením postupů hospodaření s půdou a vodou. WRI navrhuje řešení, jako je sběr dešťové vody a agrolesnictví, která umožní obnovit zdraví půdy. Pro výsadbu stromů vedle plodin jsou rypadla, jako je TYM BY85, nepostradatelným přídavným zařízením pro kompaktní traktor.

  • Osázejte stávající ornou půdu

Častější výsadba a sklizeň stávající orné půdy se může stát novou normou pro udržitelné zajištění výživy rostoucí populace. Zemědělci mohou zvýšit produkci potravin, aniž by museli rozšiřovat plochy na novou půdu, a to zmenšením úhoru nebo zvýšením „dvojího pěstování“ všude tam, kde je to možné. To je ideální úkol pro užitkový traktor, jako je TYM T1104, který je konstruován tak, aby maximalizoval produktivitu traktoru i obsluhy.

  • Zlepšete šlechtění plodin

V minulosti se konvenční šlechtění podílelo na zvýšení výnosů plodin přibližně polovinou. Nyní je tato technologie nezbytná pro udržení kroku s poptávkou a nové pokroky v molekulární biologii to umožňují. Zvyšování rozpočtů a dotací na šlechtění plodin umožní další růst výnosů s nižšími náklady a rychlejším tempem.

  • Přizpůsobení se změně klimatu

Lidé jsou tvorové zvyklí, ale dokážeme se také přizpůsobovat. A bez přizpůsobení se změně klimatu se celosvětové výnosy plodin do roku 2050 pravděpodobně sníží nejméně o 5 %. Pro ty, kteří se zabývají zemědělstvím, může adaptace znamenat vkročení na neznámé území, jako je šlechtění plodin, aby odolávaly vyšším teplotám, zavedení pokročilých systémů ochrany vody a případně i provedení revize současných výrobních systémů.

  • Naše společná role v této budoucnosti

A konečně je samozřejmé, že růst populace a změna klimatu ovlivňují nejen životy, ale i samotné živobytí zemědělců. Vzhledem k tomu, že se zemědělská komunita stále potýká se střízlivými prognózami, vyzýváme vás, abyste zvážili podniknutí malých kroků na své vlastní půdě a ve své vlastní komunitě a přispěli tak k vytvoření slibné budoucnosti pro svět.

Další informace o traktorech TYM naleznete v našich užitkových traktorech zkonstruovaných tak, aby maximalizovaly vaši produktivitu, a v přídavných zařízeních, která vám pomohou udělat s traktorem více.